Същност на счетоводната отчетност

Поява на счетоводство.

Счетоводството се е появило през 1494 год. от Лука Пачиоли, който е Венециански монах- математик и се счита за създател на двустранното счетоводно записване. Принципите, които той използва остават и до днес. У нас за първи път счетоводството се появява в Свищовската гимназия през 1894 год. под името Книговодство. Появата на счетоводството по времето на италианския ренесанс е не случайно, а е породено по нуждите на търговците да знаят сметките си (какво печелят и какво губят).

Нужда от счетоводство.

"Счетоводството е едно от най- великите открития на човешкия гений, което всеки добър стопанин трябва да въведе в стопанството си" е казал Гьоте. За да осъществява своя бизнес, собственикът се нуждае от информацията за ресурсите, с които разполага и за измененията настъпващи с тях.Такава информация осигурява счетоводната отчетност.

Същност на счетоводството.

Счетоводството по своята същност представлява система за непрекъснато наблюдение, количествено измерване и регистриране в натура и стойност на стопанската операция с цел осигоряване на специфична информация за имуществото и капитала на фирмата, която да се използва за целите на мениджмънта, т.е. за вземане на управленски решение.
раства значението на счетоводството.
--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар